Professor

Prof.dr. B.J.J.M. van der Hurk

Bijzonder hoogleraar Dynamica van het klimaat vanaf 1 maart 2005
Opleiding en werk
Opleiding
Academische opleiding
Milieuhygiëne,
meteorologie
te
Wageningen
Promotie(s)
Promotie
Wageningen, 1996
Proefschrift
Sparce canopy parameterizations for meteorological models
Promotor(en)
Prof.dr. J. Wieringa, dr. H.A.R. de Bruin (co-promotor)
Eervolle lidmaatschappen

Voorzitter van GEWEX panel “Global Land Atmosphere System Studies” Lid van Programmaraad Klimaat voor Ruimte

Functie voor benoeming

Senior onderzoeker KNMI

Aanstelling
Bijzonder hoogleraar Dynamica van het klimaat
Leerstoel van
Stichting Waterloopkundig Laboratorium (Buys Ballot Leerstoel) ma
Aangesteld bij
Natuur- en sterrenkunde, Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht
Benoemd
4 mei 2005
Aanvang
1 maart 2005
Oratie
11 juli 2007, Interactie tussen hemel en aarde
Vakgebied
Natuurkunde